ISO 45001

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardıdır. İlgili standart OHSAS 18001 standardının yerine hazırlanmıştır. En son 2017 yılında revize hali kullanılmaktadır.

Diğer yönetim sistemleri olan ISO 9001 Kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi gibi sistemlerle entegre olarak çalışmaktadır. Temel amaç üretilen ürün veya verilen hizmetin iş sağlığı ve güvenliği yönünden bir sistem altyapısını hedefler. Eskiden OHSAS Belgesi yerini artık ISO 45001 Belgesine bırakmıştır.

Başa dön