Türkaklı iso belgesi ne demektir?

Türkaklı iso belgesi dediğimizde öncelikle TÜRKAK ‘ın ne demek olduğundan başlamak daha anlamlı olur diye düşünüyoruz .TURKAK dediğimiz Türk Akreditasyon Kurumunun kısaltılmış halidir.

Türkak dediğimiz kurum uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek yani yetkilendirmek , bu firmaların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla merkezi Ankara’da olmak üzere 27.10.1999 tarihinde Türkiye ‘de kurulmuştur.

Türkak ‘ın ne olduğu birazda olsa bahsettikten sonra Türkaklı iso belgesi dediğimiz kavramı açıklamaya çalışalım. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen iso kalite belgesine halk dilinde Türkaklı ıso kalite belgesi denir.Bu belgenin üzerinde iso belgelendirme kuruluşunun logosu ile Türk Akreditasyon kurumu logosu bulur.

Türkaklı iso belgesi ne demektir?
Başa dön