ISO Belgelendirme Şirketleri

ISO Belgelendirme şirketleri / firmaları / kurumları dediğimiz örgütler ,ISO 9001 , iso 14001 ,ıso 27001 ,ISO 22000, ıso 45001 gibi standartlarda ilgili sertifikalara sahip olmak isteyen temizlik ,güvenlik , makina , imalat ,inşaat ,hazır yemek , hizmet ,kamu vb kurum /kuruluşların belgelerini denetim sonucu olumlu olduğu takdirde veren şirketlerdir. Iso belgelendirme şirketleri söz konusu iso kalite , iso çevre ,ıso gıda ,ıso iş güvenliği sertifikalarını verebilmek için öncelikle yetkili yani akredite olması gerekir.

Ülkemizde milli akreditasyon kurumu TÜRKAK yani Türk Akreditasyon Kurumudur. Türkiye’de TÜRKAK tan başka milli akreditasyon kurumu yoktur. Ülkemizde bulunan işletmeler söz konusu belgeleri ya Türkak tarafından ISO 9001 iso 14001 , ıso 45001 vb konularda akredite olmuş iso belgelendirme kuruluşları tarafından veya Uluslararası alanda akredite olmuş iso belgelendirme kuruluşlarının Türkiye temsilcilikleri vasıtasıyla alınabilir. Bu tarz akredite kuruluşlardan alınan sertifikalar tüm dünyada karşılıklı tanınma anlaşmasından (MLA) kaynaklı sorunsuz şekilde kullanılabilir.

ISO Belgelendirme Şirketleri
Başa dön